Apply to join Imintera

Toronto

The following members are able to assist you with your translator / interpreter needs.

MANDARIN Translator / Interpreter


Lin, Jian Hui
647-238-5088
Wu, Jin-Hua (Miki)
416-473-4768
Liu, Xiaochu (Trudy)
416- 467- 5580
647-828-0025
Kung, Lan Mei (Leslie)
416-286-2828
647-995-5051
Li, Guilian (Julie)
(c) 647-302-8098
(h) 905-285-0632
Zeng, (Anne) Cheng Yan
(c) 647-205-5866
Wang, Pearl (Xiuzhen)
647-974-9657
Wang, Tingting
647-867-8098
Guo, Grace
647-500-7130
Zhang, April
416-834-0111
Ming, Donald
416-949-2103
Chen, Su Li
(c) 416-219-3458
(h) 416-920-3092
Shen, Henrik
416-751-6209
Yao, Andy
416-768-8818
Lau, Thomas
416-878-9399
Lau, Winnie
(c) 416-578-9996
(p) 416-791-7788
Lin, Xiaoyou
(c) 647-409-0152
(h) 416-855-6445
Kung, George
416-500-6883
Ning, Qiwen
416-722-8022
Pan, Fairy
+16478627618
Du, Yunping (Andy)
416-779-6858
Lin, Longzhen (Jenny)
647-869-6678
Xu, Min
416-399-3198
Nie, Haiyan
647-707-2707
Feng, Ming (Alexandria)
647-898-6768
Lam, Roger
(c) 416-877-1623
Tsai, Pency
416-856-6899
Xu, Shu
(c) 416-220-6818
Gan, James Yi Ming
416-909-7785
Lee-Lo, Sheena
416-575-6389
Chen, Sherry
647-453-7770